Hälsa

Mina erfarenheter inom personlig assistans: Från social isolering till delaktighet

Mina erfarenheter inom personlig assistans: Från social isolering till delaktighet

Sofie Söörgard har arbetat inom vården och personlig assistans i över 10 år. Under den här tiden har hon sett hur funktionshindrade personer ofta hamnar i social isolering, främst på grund av bristande tillgänglighet och svårigheter med transport. Denna isolering kan resultera i en förhöjd risk för ensamhet, social tillbakadragelse och psykisk sjukdom.

Vi bad Sofie att dela sina erfarenheter som personlig assistent, prata om- och förklara utmaningarna med social isolering och hur personlig assistans kan användas för att minska risken för ensamhet i samhället.

Möta den sociala isoleringens utmaningar

Att leva med funktionshinder innebär ofta stora utmaningar när det gäller deltagande i sociala aktiviteter. Fysiska hinder kan göra det svårt att träffa vänner och familj. Denna brist på sociala möten kan i sin tur leda till en känsla av ensamhet och utestängning, vilket ökar risken för psykisk ohälsa. Forskning bekräftar att socialt isolerade individer har en högre risk för att utveckla depression, ångest och andra psykiska tillstånd.

personlig assistans

Personlig assistans – En del av lösningen

Här kommer personlig assistans in i bilden. I min roll som assistent har jag kunnat hjälpa människor att minska deras risk för social isolering och öka deras möjligheter till social delaktighet. Genom att hjälpa till med transport och underlätta tillgänglighet, kan personliga assistenter öppna dörrarna till sociala aktiviteter och möten med vänner och familj.

Bor du eller en nära anhörig i Västra Götalandsregionen och är i behov av personlig assistans i Göteborg kan Ni kontakta vårdbolag direkt eller kontakta Er hemkommun. Personlig assistans är en rättighet för personer med funktionsnedsättning som möjliggör självständighet och delaktighet i samhället på lika villkor.

Social interaktion och samhällsengagemang

Personlig assistans kan också innebära att hjälpa individen att engagera sig i olika sociala aktiviteter och evenemang. Det kan handla om allt från att delta i föreningslivet till att besöka kulturella och nöjesevenemang. Som assistent kan jag vara en viktig del av den sociala stöttningen, genom att vara där att prata med och dela vardagen med, vilket kan bidra till att individen känner sig mindre isolerad och mer delaktig i samhället.

Assistansföretagens roll och tillgänglighet

Assistansföretag har också en vital roll i att säkerställa tillgänglighet och transport för funktionshindrade individer. Det är viktigt att de involverar sig i frågor om tillgänglighet och transportlösningar för att underlätta sociala möten och aktiviteter. Dessa företag kan också ge stöd och rådgivning om sociala aktiviteter och evenemang som passar för funktionshindrade personer, vilket kan öka deras möjligheter till social delaktighet och minska risken för isolering.

personlig assistans

Läsvärt: Aktiv vardag – enkla tips för mer vardagsmotion

Framåt – Till ett mer inkluderande samhälle

Som personlig assistent ser jag det som en av mina viktigaste uppgifter att bidra till att minska risken för social isolering och att öka möjligheterna för social delaktighet för individer med funktionsnedsättningar. Genom att ge stöd inom områdena transport, tillgänglighet och social interaktion, kan vi som assistenter bidra till en högre livskvalitet och en minskad risk för ensamhet och psykisk ohälsa.

Tillgänglighet och transport – Nycklar till social delaktighet

För att underlätta sociala möten och aktiviteter är det avgörande att assistansföretag engagerar sig i frågor kring tillgänglighet och transportlösningar. Genom att erbjuda stöd och rådgivning om sociala aktiviteter och evenemang kan dessa företag också bidra till att öka möjligheterna för social delaktighet.

Att arbeta för ett mer tillgängligt samhälle

Det är också viktigt att kontinuerligt arbeta för att öka tillgängligheten och minska hindren för personer med funktionsnedsättningar i samhället. Detta innefattar att förbättra tillgängligheten på offentliga platser och transportmedel, samt att stödja individer med funktionsnedsättningar i att delta i samhället på samma villkor som individer utan funktionsnedsättningar.

personlig assistans

Personlig assistans: En central roll i Göteborg och Mölndal

I städer som Göteborg och Mölndal kan personlig assistans spela en avgörande roll för att öka möjligheterna till social delaktighet och minska risken för social isolering. Trots detta finns det fortfarande utrymme för förbättringar inom stadsplaneringen för att säkerställa att individer med funktionsnedsättningar har tillgång till samma möjligheter som de utan funktionsnedsättningar.

Att bygga ett mer inkluderande samhälle

Genom att ständigt sträva efter ökad tillgänglighet och inkludering kan individer med funktionsnedsättningar få bättre möjligheter att leva ett självständigt och tillfredsställande liv. Detta kan också bidra till en mer inkluderande och rättvis samhällsutveckling där alla har möjlighet att delta och bidra. Detta är visionen och drivkraften bakom mitt arbete som personlig assistent.

Tack för ordet! Kram, Sofie

combitrans

Rekommenderad läsning: Välkomna våren – förnya ditt hem

Transportera till din sociala media!

Published by admin